update_extra()

Açıklama

'til_extra' tablosundaki verileri düzenler.

Kullanımı

update_extra( $where, $args );

Parametreler

$where (extra_id|name|array) (gerekli)

  • 'extra_id', 'name' veya 'til_extra' sütun isimleri

$args (array) (gerekli)

  • 'til_extra' tablosundaki sütun isimlerini referans alabilirsiniz.

  • 'til_extra' sütun isimleri ve değerleri

Örnekler

$extra_id = '63';

$args['taxonomy'] = 'plugin_list'; // sınıflandırma etiketi
$args['name'] = 'anahtar_deger'; // anahtar değeri
$args['val'] = 'özel alan';
$args['val_1'] = 'özel alan 1';
$args['vaL_2'] = 'özel alan 2';
$args['vaL_int'] = '1';
$args['val_decimal'] = '12.50';

if( update_extra( $extra_id, $args ) )  {
    echo 'ekstra veri güncellendi';
} else {
    echo 'hata';
}

//bu fonksiyona ait uyarı mesajlarını ekrana basar
print_alert('update_extra');