update_form_item()

Açıklama

"til_form_items" tablosunda düzenleme yapar.

Kullanımı

update_form_item( $where, $args );

Parametreler

$where (id|array) (gerekli)

  • Form ID veya 'til_form_item' tablosundaki sütun isimlerini referans alarak dizi halinde değer gönderebilirsiniz.

$args (array) (gerekli)

  • 'til_form_item' tablosundaki sütun isimlerini referans alarak dizi halinde değer gönderebilirsiniz.

Örnekler

$args = array();
$args['item_name'] = 'Web Tasarım Hizmeti';
$args['date'] = date('Y-m-d H:i');

update_form_item(63, $args); // 63 ID numarali form hareketini guncelle

print_alert('update_form_item'); // olusabilecek tum hatalari ekrana bas

Çalışma Mantığı Grafiği

update_form_item()