update_form_meta()

Açıklama

'til_form_meta' tablosundan parametrede aldığı değerlere göre verileri düzenler.

Kullanımı

update_form_meta( $form_id, $meta_key, $meta_value );

Parametreler

$form_id (id) (gerekli)

$meta_key (string) (gerekli)

  • hangi özel anahtar değerinde veri güncellenecek

$meta_value (string) (opsiyonel)

  • güncellenecek özel alan değeri

Örnekler

if( update_form_meta('63', 'ek_bilgi', 'buradaki bilgi güncellenecek') )  {
    echo 'özel anahtar güncellendi';
} else {
    echo 'hata';
}

//bu fonksiyona ait mesajları ekrana basar
print_alert('update_form_meta');