update_form_status()

Açıklama

Form durumlarının bilgilerini günceller. Toplam tutar, form sayısı gibi bilgileri güncellemez.

Kullanımı

update_form_status( $where, $args );

Parametreler

$where (array) (gerekli)

$args (array) (gerekli)

  • Yukarıdaki parametler için aşağıdaki görseldeki listeyi referans alarak kullanabilirsiniz. Ayrıca $where parametresi için sadece form durumu ID değeri gönderebilirsiniz.

Form durumları 'til_extra' anahtar değerleri

Örnekler

// güncellenecek form durumunun yeni adını belirtelim
$args = array('name'=>'Onaylanan Siparişler');

// 63 ID numaralı form durumunu günceller
 update_form_status( 63, $args );

// 'Yeni Sipariş' isimli form durumu günceller
update_form_status( array('name'=>'Yeni Sipariş'), $args );