update_item()

Açıklama

Parametrede aldığı değerlere göre 'til_items' tablosundaki verileri günceller.

Kullanımı

update_item( $item_id, $args );

Parametreler

$item_id (id) (gerekli) güncellenecek item ID

$arg (array) (gerekli)

  • 'til_items' tablosundaki sütun isimlerini referans alarak dizi halinde değer gönderebilirsiniz.

Örnekler

//63 ID numaralı urun kartini gunceller
$args = array();
$args['name'] = 'Beyaz Ayakkabı'; // urun adi
$args['p_purc'] = '10.50'; // maliyet fiyati fiyati
$args['p_sale'] = '25.00'; // satis fiyati

if(update_item(63, $args)) {
    echo 'Başarılı';
} else {
    echo 'Başarısız';
}

//sadece update_item fonksiyonuna ait uyarı mesajlarını ekrana basar
print_alert('update_item'); 

Çalışma Mantığı Grafiği

update_item()