update_option()

Açıklama

'til_options' tablosundan veri günceller. Eğer güncellenecek veriyi bulamaz ise yenisini ekler.

Kullanımı

update_opiton( $option_name, $optiona_value );

Parametreler

$option_name (string) (gerekli)

  • anahtar değeri

$option_value (string|array) (gerekli)

  • güncellenecek veri

Örnekler

if( update_option('ek_bilgi', 'yeni ek bilgi açıklaması') ) {
    echo 'veriler güncellendi';
} else {
    echo 'güncelleme başarısız';
}