update_payment()

Açıklama

Parametrede aldığı değerlere göre ödeme formunu günceller.

Kullanımı

update_payment( $payment_id, $args );

Parametreler

$payment_id (id) (gerekli)

  • güncellenmek istenen ödeme formu ID

$args (array) (gerekli)

  • 'til_forms' tablosundaki sütun isimlerini referans alabilirsiniz.

Örnekler

$args = array( 
    'account_name'=>'Muhammet İnan'
    'payment'=>'200.00'
);

//63 ID numaralı ödeme formunu günceller
update_payment(63, $args);

// bu fonksiyona ait tum uyarı mesajlarını ekrana basalım
print_alert('update_payment');

Çalışma Mantığı Grafiği

update_payment()