update_user()

Açıklama

Tilpark! kök sisteminde kullanıcı bilgilerini günceller.

Kullanımı

update_user( $id, $args );

Parametreler

$id (id) (gerekli)

  • güncellenmek istenen kullanıcı ID

$args (array) (gerekli)

  • 'til_users' tablosundaki sütun isimlerini referans alabilirsiniz

Örnekler

$args['username'] = 'kral.mustafa@tilpark.com';
$args['name'] = 'Mustafa';
$args['surname'] = 'Tanrıverdi';
$args['gsm'] = '5351234567';

// 63 ID numaralı kullanıcı hesabını güncelleyelim
if( update_user(63, $args) ) {
    echo 'güncelleme başarılı';
} else {
    echo 'güncelleme başarısız';
}