Kullanıcı Fonksiyonları

Açıklama

Tilpark! kök sistemine uygun kullanıcıları yönetecebileceğiniz fonksiyonlar bu sayfada yer almaktadır.

Fonksiyonlar

add_user() yeni kullanıcı oluşturur

update_user() kullanıcıyı günceller

get_user() bir kullanıcıyı döndürür

get_users() tüm kullanıcıları döndürür

get_user_info() parametredeki kullanıcı bilgilerini döndürür

get_active_user() aktif kullanıcı bilgilerini döndürür

get_active_user_id() aktif kullanıcı ID bilgisini döndürür

Yetki Kontrolleri

is_active_user_role() aktif kullanıcı yetki seviyesini kontrol eder

page_access() erişim kontrolü yapar ve uyarı mesajını basar

user_access() erişim kontrolü yapar

get_user_role_text() kullanıcı yetki adını döndürür

get_user_role_no() kullanıcı yetki numarasını döndürür

Kullanıcı Ek Bilgisi

add_user_meta() kullanıcı ek bilgisi ekler

update_user_meta() kullanıcı ek bilgisi günceller

get_user_meta() kullanıcı ek bilgisi döndürür

delete_user_meta() kullanıcı ek bilgisi siler