getUser() - Codex

getUser()

Açıklama

Bir kullanıcıya ait veritabanı bilgilerini döndürür.
getUser( $idOrWhere, $args );

Parametreler

  • $idOrWhere (int|array): kullanıcı veritabanı ID veya dizi olarak e-posta, ad soyad, gsm numarası gibi
  • $args (array|null): dizi olarak dönüş değerlerini gönderebilirsiniz. Ayrıca boş bırakabilirsiniz.

Dönüş

Eğer kullanıcı veritabanında bulunursa OBJECT olarak sonuçları döndürür. Eğer bir değer bulamaz ise false değerini döndürür.

Örnekler

ID ile kullanıcı bilgileri

Aşağıdaki örnekte 19 ID numaralı kullanıcı bilgilerini getUser() fonksiyonu ile alıyor ve değişkene atıyoruz.
$user = getUser(19);
// tum bilgileri dizi olarak ekrana basar
print_R($user);
// ad soyad
echo $user->nameSurname;
// telefon numarası
echo $user->gsm;


Sorgu ile kullanıcı bilgileri

Şimdi bir diğer örneğe bakalım. Bu örnekte kullanıcı bilgilerini ID numarası ile değil sorgu yaparak alacağız.
// telefon numarası 5320123456 olan kullanıcı bilgileri
$user = getUser( array('gsm'=>'5320123456') );

// e-posta adresi mustafa@google.com olan kullanıcı bilgileri
$user = getUser( array('email'=>'mustafa@google.com') );